Entradas

Entrevista a Floren Mateo, intérprete de lengua de signos

Entrevista a Roberto Sánchez, traductor jurado

Entrevista a Quico Rovira-Beleta

Entrevista a Álex Herrero, corrector, editor y redactor

Entrevista a Josep Llurba, traductor audiovisual